Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Wzór na liczbę Eulera

Liczba Eulera wyrażona jest wzorem:

\(Eu=\cfrac{P}{\rho w^2}\)

gdzie:

\(Eu\) - liczba Eulera \([-]\),

\(P\) - ciśnienie \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\rho\) - gęstość \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(w\) - prędkość liniowa przepływu \([\cfrac{m}{s}]\).