Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na liczbę Fouriera

Wzór na liczbę Fouriera ma postać:

\(Fo=\cfrac{a\tau}{h^2}\)

gdzie:

\(Fo\) - liczba Fouriera \([-]\),

\(a\) - współczynnik wyrównania temperatur \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(\tau\) - czas \([s]\),

\(h\) - odległość rozpatrywanego punktu od powierzchni \([m]\).