Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na liczbę Frouda

Liczba Frouda wyrażona jest wzorem:

\(Fr=\cfrac{w^2}{gl}\)

gdzie:

\(Fr\) - liczba Frouda \([-]\),

\(w\) - prędkość liniowa przepływu \([\cfrac{m}{s}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(l\) - długość \([m]\).