Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na liczbę Graetza

Wzór na liczbę Graetza ma postać:

\(Gz=\cfrac{Gc_p}{\lambda L}\)

gdzie:

\(Gz\) - liczba Graetza \([-]\),

\(G\) - natężenie masowe przepływu \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(c_p\) - ciepło właściwe \([\cfrac{W\cdot s}{kg\cdot K}]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(L\) - długość rury \([m]\).