"Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pokona ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo." Budda

Liczba Guchmana - wzór

Liczba Guchmana wyrażona jest wzorem:

\(Gu=\cfrac{T_f-T_w}{T_f}\)

gdzie:

\(Gu\) - liczba Guchmana \([-]\),

\(T_f\) - temperatura termometru suchego \([K]\),

\(T_w\) - temperatura termometru mokrego \([K]\).