Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić :) To, co nierzeczywiste, nie istnieje :) Na tym polega pokój Boży :) Kurs Cudów

Liczba Guchmana - wzór

Liczba Guchmana wyrażona jest wzorem:

\(Gu=\cfrac{T_f-T_w}{T_f}\)

gdzie:

\(Gu\) - liczba Guchmana \([-]\),

\(T_f\) - temperatura termometru suchego \([K]\),

\(T_w\) - temperatura termometru mokrego \([K]\).