"Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi." Stefan Wyszyński

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy ciekłej

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy ciekłej ma postać:

\(N_L=\cfrac{h}{H_L}\) 

gdzie:

\(N_L\) - liczba jednostek wnikania masy dla fazy ciekłej \([-]\),

\(h\) - wysokość warstwy wypełnienia \([m]\),

\(H_L\) - wysokość jednostki wnikania masy dla fazy ciekłej \([m]\).