Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy parowej

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy parowej ma postać:

\(N_G=\cfrac{h}{H_G}\)

gdzie:

\(N_G\) - liczba jednostek wnikania masy dla fazy parowej \([-]\),

\(h\) - wysokość warstwy wypełnienia \([m]\),

\(H_G\) - wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej \([m]\).