Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy parowej

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy parowej ma postać:

\(N_G=\cfrac{h}{H_G}\)

gdzie:

\(N_G\) - liczba jednostek wnikania masy dla fazy parowej \([-]\),

\(h\) - wysokość warstwy wypełnienia \([m]\),

\(H_G\) - wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej \([m]\).