Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy parowej

Wzór na liczbę jednostek wnikania masy dla fazy parowej ma postać:

\(N_G=\cfrac{h}{H_G}\)

gdzie:

\(N_G\) - liczba jednostek wnikania masy dla fazy parowej \([-]\),

\(h\) - wysokość warstwy wypełnienia \([m]\),

\(H_G\) - wysokość jednostki wnikania masy dla fazy parowej \([m]\).