Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Liczba Kosowicza - wzór

Liczba Kosowicza wyrażona jest wzorem:

\(Ko=\cfrac{rX}{cT}\)

gdzie:

\(Ko\) - liczba Kosowicza \([-]\),

\(r\) - ciepło parowania \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(X\) - wilgotność bezwzględna materiału \([-]\),

\(c\) - ciepło właściwe \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura bezwzględna \([K]\).