Kochać i być kochanym bez warunków – to dla mnie najwyższy cel. Anthony Quinn

Liczba Kosowicza - wzór

Liczba Kosowicza wyrażona jest wzorem:

\(Ko=\cfrac{rX}{cT}\)

gdzie:

\(Ko\) - liczba Kosowicza \([-]\),

\(r\) - ciepło parowania \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(X\) - wilgotność bezwzględna materiału \([-]\),

\(c\) - ciepło właściwe \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura bezwzględna \([K]\).