Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Liczba Łykowa - wzór

Liczba Łykowa wyrażona jest wzorem:

\(Lu=\cfrac{D}{a}\)

gdzie:

\(Lu\) - liczba Łykowa \([-]\),

\(D\) - współczynnik dyfuzji wilgoci w gazie lub w materiale porowatym \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(a\) - przewodnictwo temperaturowe \([\cfrac{m^2}{s}]\).