Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. Michał Anioł Buonarroti

Liczba Nusselta - wzór

Liczba Nusselta wyrażona jest wzorem:

\(Nu=\cfrac{d\alpha}{\lambda}\)

gdzie:

\(Nu\) - liczba Nusselta \([-]\),

\(d\) - średnica zastępcza \([m]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania \([\cfrac{W}{m^2 \cdot K}]\).

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).