Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą. Lew Tołstoj

Liczba Prandtla - wzór

Liczba Prandtla wyrażona jest wzorem:

\(Pr=\cfrac{c_w\cdot \mu}{\lambda}\)

gdzie:

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\),

\(c_w\) - ciepło właściwe cieczy  \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\mu\) - lepkość cieczy \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).