Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Liczba Rebindera - wzór

Liczba Rebindera wyrażona jest wzorem:

\(Rb=\cfrac{c}{r}\cdot \cfrac{dt}{dx}\)

gdzie:

\(Rb\) - liczba Rebindera \([-]\),

\(c\) - ciepło właściwe \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(r\) - ciepło parowania \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(t\) - temperatura \([K]\),

\(x\) - współrzędna.