Ale najbardziej kocham Cię za to, że jesteś. Grupa Elvis Presley

Wzór na liczbę Reynoldsa

Wzór na liczbę Reynoldsa ma postać:

\(Re=\cfrac{ud_z\rho}{\eta}\)

gdzie:

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(u\) - prędkość liniowa \([\frac{m}{s}]\),

\(d_z\) - średnica zastępcza \([m]\),

\(\rho\) - gęstość \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\eta\) - lepkość \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\).

Gdy:

\(Re<2100\) - ruch laminarny,

\(Re>2300\) - ruch burzliwy.