Miłość wszelki bój zwycięży, przed wszystkim obroni. Lao Tzu

Wzór na liczbę Schmidta

Wzór na liczbę Schmidta ma postać:

\(Sc=\cfrac{\nu}{D}\)

gdzie:

\(Sc\) - liczba Schmidta \([-]\),

\(\nu\) - lepkość kinematyczna płynu \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(D\) - współczynnik dyfuzji \([\cfrac{m^2}{s}]\).