Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na liczbę Stantona

Wzór na liczbę Stantona ma postać:

\(St=\cfrac{Nu}{PrRe}\)

gdzie:

\(St\) - liczba Stantona \([-]\),

\(Nu\) - liczba Nusselta \([-]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\).