Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na liczbę stopni sprężania

Wzór na liczbę stopni sprężania ma postać:

\(Z=\cfrac{(MR)(T_2-T_1)}{Mu_2^2}\)

gdzie:

\(Z\) - liczba stopni sprężania \([-]\),

\((MR)\) - uniwersalna stała gazowa \([\cfrac{J}{kmol\cdot K}]\),

\(M\) - masa molowa czynnika \([\cfrac{kg}{kmol}]\),

\(u_2\) - prędkość obrotowa wirnika na wylocie \([\cfrac{m}{s}]\),

\(T_1\) - temperatura na wlocie wirnika \([K]\),

\(T_2\) - temperatura na wylocie wirnika \([K]\).