Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.

Wzór na liczbę Strouhala

Liczba Strouhala wyrażona jest wzorem:

\(S=\cfrac{\tau w}{l}\)

gdzie:

\(S\) - liczba Strouhala \([-]\),

\(\tau\) - czas przepływu \([s]\),

\(w\) - prędkość liniowa przepływu \([\cfrac{m}{s}]\),

\(l\) - długość \([m]\).