Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Liczba Wobbego- wzór

Liczba Wobbego wyrażona jest wzorem:

\(W=\cfrac{Q_c}{\sqrt{D}}\)

gdzie:

\(W\) - liczba Wobbego \([\cfrac{MJ}{nm^3}]\),

\(Q_c\) - ciepło spalania \([\cfrac{MJ}{nm^3}]\),

\(D\) - względna gęstość gazu.