Esencją jest czynna miłość Boga. Śri Ramakryszna

Wzór na lotność względną

Wzór na lotność względną ma postać:

\(\alpha_{AB}=\cfrac{\beta_A}{\beta_B}\)

gdzie:

\(\alpha_{AB}\) - lotność względna,

\(\beta_A\) - lotność składnika bardziej lotnego,

\(\beta_B\) - lotność składnika mniej lotnego.