Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić :) To, co nierzeczywiste, nie istnieje :) Na tym polega pokój Boży :) Kurs Cudów

Wzór na maksymalną siłę naciągu przewodu

Wzór na maksymalną siłę naciągu przewodu ma postać:

\(N_{max}=\sqrt{H^2+V_{max}^2+w_{max}^2}\)

gdzie:

\(N_{max}\) - maksymalna siła naciągu przewodu \([N]\),

\(V_{max}\) - maksymalna pionowa składowa siły naciągu \([N]\),

\(W_{max}\) - maksymalna pozioma składowa siły naciągu \([N]\).