Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na masę gromadzonego żużla

Wzór na masę gromadzonego żużla ma postać:

\(B_ż=0,007\cdot B\cdot n\cdot A\)

gdzie:

\(B_ż\) - masa gromadzonego żużla \([kg]\),

\(B\) - ilość paliwa \([kg]\),

\(n\) - liczba dni składowania \([-]\),

\(A\) - zawartość żużla i popiołu w paliwie (A=20% dla koksu, A=50% dla węgla brunatnego) \([\%]\).