Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. Pablo Picasso

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku  ma postać:

\(Q_{H,ht}=Q_{tr}+Q{ve}\)

gdzie:

\(Q_{H,ht}\) - miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku  \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(Q_{tr}\) - miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(Q_{ve}\) - miesięczne straty ciepła na wentylację \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\).