Miłość, która mnie uszczęśliwia to taka, którą mogę dzielić z Tobą. Don Miguel Ruiz

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku  ma postać:

\(Q_{H,ht}=Q_{tr}+Q{ve}\)

gdzie:

\(Q_{H,ht}\) - miesięczne straty ciepła przez przenikanie na wentylację budynku  \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(Q_{tr}\) - miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(Q_{ve}\) - miesięczne straty ciepła na wentylację \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\).