Miłość, miłość, miłość to dusza geniuszu. Wolfgang Amadeus Mozart

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne

Wzór na miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne ma postać:

\(Q_{tr}=H_{tr}\cdot\left(\Theta_{int,H}+\Theta_e\right)\cdot t_M\cdot 10^{-3}\)

gdzie:

\(Q_{tr}\) - miesięczne straty ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne \([\cfrac{kWh}{miesiąc}]\),

\(H_{tr}\) - współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne \([\cfrac{W}{K}]\),

\(\Theta_{int,H}\) - temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami \([^oC]\),

\(\Theta_e\) - średnia temperatura powierzchni zewnętrznej w analizowanym okresie miesięcznym wg danych dla najbliższej stacji meteorologicznej \([^oC]\),

\(t_M\) - liczba godzin w miesiącu \([h]\).