Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na minimalną grubość dna sitowego

Wzór na minimalną grubość dna sitowego ma postać:

- wykonanego ze stali:

\(s=\cfrac{d_z}{8}+5\)

- wykonanego z miedzi:

\(s=\cfrac{d_z}{8}+10\)

gdzie:

\(s\) - minimalna grubość dna sitowego \([m]\),

\(d_z\) - średnica zewnętrzna rury \([m]\).