Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na molowe ciepło parowania dla mieszaniny cieczy

Wzór na molowe ciepło parowania dla mieszaniny cieczy ma postać:

\(r_M=\sum r_{Mi}y_i\)

gdzie:

\(r_M\) - molowe ciepło parowania roztworu \([\cfrac{J}{mol}]\),

\(r_{Mi}\) - molowe ciepło parowania składnika \(i\)-tego \([\cfrac{J}{mol}]\),

\(y_i\) - udział molowy \(i\)-tego składnika \([-]\).