Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na moment zginający

Wzór na moment zginający ma postać:

\(M=\cfrac{F\cdot L_r}{4}\)

gdzie:

\(M\) - moment zginający \([N\cdot m]\),

\(F\) - siła zginająca \([N]\),

\(L_r\) - rozstaw podpór \([m]\).