Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie. Phil Bosmans

Wzór na nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z

Wzór na nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z ma postać:

\(\sigma_h=K_hu\)

gdzie:

\(\sigma_h\) - nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z \([kPa]\),

\(K_h\) - współczynnik odkształcenia bocznego gruntu na głębokości z \([\cfrac{kN}{m}]\),

\(u\) - przemieszczenie poziome fundamentu na głębokości z \([m]\).