Twój charakter nie interesuje mnie ani trochę. Interesuje mnie twoja świadomość. Mahavira

Wzór na naprężenie dopuszczalne

Wzór na naprężenie dopuszczalne ma postać:

\(k=\cfrac{Q_r}{x}\)

gdzie:

\(k\) - naprężenie dopuszczalne \([MPa]\),

\(Q_r\) - granica plastyczności \([MPa]\),

\(x\) - współczynnik bezpieczeństwa \([-]\).