Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na natężenie opadów

Wzór na natężenie opadów ma postać:

\(r=S\cdot r_{min}\)

gdzie:

\(r\) - natężenie opadów \([\cfrac{dm^3}{s\cdot m^2}]\),

\(S\) - współczynnik ryzyka \([-]\),

\(r_{min}\) - minimalne natężenie opadów \([\cfrac{dm^3}{s\cdot m^2}]\).