Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Wzór na natężenie opadów

Wzór na natężenie opadów ma postać:

\(r=S\cdot r_{min}\)

gdzie:

\(r\) - natężenie opadów \([\cfrac{dm^3}{s\cdot m^2}]\),

\(S\) - współczynnik ryzyka \([-]\),

\(r_{min}\) - minimalne natężenie opadów \([\cfrac{dm^3}{s\cdot m^2}]\).