Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Wzór na nominalną przepustowość rynny koszowej lub gzymsowej

Wzór na nominalną przepustowość rynny koszowej lub gzymsowej ma postać:

\(Q_N=Q_{SV}\cdot F_d\cdot F_s\)

gdzie:

\(Q_N\) - nominalna przepustowość rynny koszowej lub gzymsowej \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Q_{SV}\) - przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(F_d\) - współczynnik głębokości \([-]\),

\(F_s\) - współczynnik kształtu \([-]\).