Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Wzór na nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na zerwanie śrub

Wzór na nośność doczołowych połączeń zginanych ze względu na zerwanie śrub ma postać:

\(M\leq S_{Rt}\cdot \sum\limits_{i}^{i+k-1}\left(m_i\cdot \omega_{ti}\cdot y_i\right)\)

gdzie:

\(M\) - stan nośności \([kN\cdot m]\),

\S_{Rt}\) - nośność obliczeniowa śrub \([kN]\),

\(i\) - numer szeregu śrub (i=1 gdy występuje zewnętrzny szereg śrub, lub i=2) \([-]\),

\(k\) - liczba szeregów śrub, przy czym do obliczeń przyjmuje się k≤3 \([-]\),

\(m_i\) - liczba śrub w \(i\)-tym szeregu \([-]\),

\(\omega_{ti}\) - współczynnik rozdziału obciążenia na \(i\)-ty szereg śrub \([-]\),

\(y_i\) - ramię działania sił w śrubach w szeregu \(i\)-tym względem osi pasa ściskanego (jako osi obrotu) \([m]\).