Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Wzór na nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą

Wzór na nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą ma postać:

\(P\leq S_R\sum\limits_1^n\omega_i\)

gdzie:

\(P\) - siła rozciągająca \([N]\),

\(S_R\) - nośność obliczeniowa śruby \([N]\),

\(\omega_i\) - współczynnik rozdziału obciążenia \([-]\).