Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wzór na nośność przekroju osłabionego otworami na śruby, obciążonego siłą poprzeczną

Wzór na nośność przekroju osłabionego otworami na śruby, obciążonego siłą poprzeczną ma postać:

\(V\leq f_d\left(0,6A_{nv}+\cfrac{n_v}{n}A_{nt}\right)\)

gdzie:

\(V\) - siła poprzeczna \([N]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa stali elementu osłabionego \([Pa]\),

\(A_{nv}\) - pole ścinanej części przekroju netto \([m^2]\),

\(A_{nt}\) - pole rozciąganej części przekroju netto \([m^2]\),

\(n_v\) - liczba śrub w ścinanej części przekroju netto \([-]\),

\(n\) - liczba śrub przenoszących siłę \([-]\).