Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wzór na obciążenie złoża

Wzór na obciążenie złoża ma postać:

\(O_z=\cfrac{W_c}{m_{in}}\)

gdzie:

\(O_z\) - obciążenie złoża \([\cfrac{kg}{kg\cdot s}]\),

\(W_c\) - natężenie przepływu masy pasty \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(m_{in}\) - masa inertu \([kg]\).