Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą. Lew Tołstoj

Wzór na objętość komory o średnicy równej jej wysokości

Wzór na objętość komory o średnicy równej jej wysokości. Stosuje się go w przypadku odparowania roztworów o dużej zawartości wody za pomocą gorącego powietrza.

\(V\approx 151,2 G_w\)

gdzie:

\(V\) - objętość komory o średnicy równej jej wysokości \([m^3]\),

\(G_w\) - woda do odparowania przy temperaturze powietrza wlotowego ≈ 400oC a powietrza wylotowego ≈ 120oC \([\cfrac{kg}{s}]\).