Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na objętość rozpylonej cieczy

Wzór na objętość rozpylonej cieczy ma postać:

\(V=n\cfrac{d^3\pi}{6}\)

gdzie:

\(V\) - objętość rozpylonej cieczy \([m^3]\),

\(d\) - średnica kropli \([m]\),

\(n\) - ilość kropel \([-]\).