Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Wzór na objętość skokową sprężarki

Wzór na objętość skokową sprężarki ma postać:

\(V_{sk}=\cfrac{\pi}{4} D^2sZ\)

gdzie:

\(V_{sk}\) - objętość skokowa sprężarki \([m^3]\),

\(D\) - średnica cylindra \([m]\),

\(s\) - skok tłoka \([m]\),

\(Z\) - liczba cylindrów \([-]\).