Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej

Wzór na obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej ma postać:

\(q_{vc}=\cfrac{V_p\cdot u}{3,6}\)

gdzie:

\(q_{vc}\) - obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulującej \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(V_p\) - objętość wody w przewodach instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnych \([m^3]\),

\(u\) - krotność wymiany w układzie wody ciepłej w warunkach obliczeniowych \([-]\).