Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Anthony de Mello

Wzór na oddziaływanie konstrukcji na podłoże

Wzór na oddziaływanie konstrukcji na podłoże ma postać:

\(F_d=\gamma_FF_{rep}-\gamma_F\psi F_k\)

gdzie:

\(F_d\) - oddziaływanie konstrukcji na podłoże,

\(F_{rep}\) - wartość reprezentatywna oddziaływania,

\(F_k\) - wartość charakterystyczna oddziaływania,

\(\gamma_F\) - częściowy współczynnik oddziaływania,

\(\psi\) - współczynnik kombinacyjny.