Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe

Wzór na oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe ma postać:

\(Q_{wtc}=q_nG_qG_tA_{tc}C_{tc}\left(\sin\varphi+0,4\cos\varphi\right)\)

gdzie:

\(Q_{wtc}\) - oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe \([N]\),

\(q_n\) - ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem \([Pa]\),

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(G_t\) - współczynnik odpowiedzi na działanie porywów wiatru \([-]\),

\(C_{tc}\) - współczynnik oporu aerodynamicznego dla poprzecznika \([-]\),

\(A_{tc}\) - powierzchnia efektywna poprzecznika narażona na działanie wiatru \([m^2]\),

\(\varphi\) - kąt pomiędzy kierunkiem wiatru a osią podłużna poprzecznika kratowego \([^o]\).