Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Wzór na oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego

Wzór na oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego ma postać:

\(Q_{wt}=q_nG_qG_t\left(1-0,2\sin ^2\varphi\right)\left(C_{t1}A_{t1}\cos ^2\varphi+C_{t2}A_{t2}\sin ^2\varphi\right)\)

gdzie:

\(Q_{wt}\) - oddziaływanie wiatru na segmentu trzonu słupa kratowego \([N]\),

\(q_n\) - ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem \([Pa]\),

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(G_t\) - współczynnik odpowiedzi na działanie porywów wiatru \([-]\),

\(C_{t1}\), \(C_{t2}\) - współczynniki oporów aerodynamicznych dla ściany nr 1 i nr 2 \([-]\),

\(A_{t1}\), \(A_{t2}\) - odpowiednie powierzchnie efektywne ściany nr 1 i nr 2 narażone na działanie wiatru \([m^2]\),

\(\varphi\) - kąt pomiędzy kierunkiem wiatru a osią podłużną poprzecznika kratowego \([^o]\).