Szczęście tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy. Alexander Supertramp

Wzór na odkształcenie bezwzględne

Wzór na odkształcenie bezwzględne ma postać:

\(\Delta l_x=l_x-l_o\)

gdzie:

\(\Delta l_x\) - odkształcenie bezwzględne \([m]\),

\(l_x\) - długość odcinka pomiarowego w chwili x \([m]\),

\(l_o\) - początkowa długość odcinka pomiarowego \([m]\).