Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie

Wzór na opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie ma postać:

\(R=\cfrac{d}{\lambda}\)

gdzie:

\(R\) - opór cieplny dla warstwy materiału jednorodnej cieplnie \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(d\) - grubość warstwy materiału w elemencie \([m]\),

\(\lambda\) - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).