Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Wzór na opory przepływu przez suchy separator

Wzór na opory przepływu przez suchy separator ma postać:

\(\Delta p_s=9,15v^2\rho_p\)

gdzie:

\(\Delta p_s\) - opór przepływu przez suchy separator \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(v\) - prędkość styczna oparów w separatorze \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_p\) - gęstość oparów \([\cfrac{kg}{m^3}]\).