Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Wzór na optymalną głębokość zanurzenia bełkotki w wyparce z zanurzonym palnikiem

Wzór na optymalną głębokość zanurzenia bełkotki w wyparce z zanurzonym palnikiem ma postać:

\(\cfrac{h}{D}=85\cfrac{(D/d)^2}{Re}\)

gdzie:

\(h\) - głębokość zanurzenia bełkotki \([m]\),

\(D\) - średnica aparatu \([m]\),

\(d\) -średnica barbotera \([m]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa charakteryzująca przepływ gazu z barbotera do cieczy \([-]\).