Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Wzór na porowatość złoża

Wzór na porowatość złoża ma postać:

\(\varepsilon=1-\cfrac{H_o}{H}\cdot(1-\varepsilon_o)\)

gdzie:

\(\varepsilon\) - porowatość złoża \([-]\),

\(\varepsilon_o\) - porowatość statyczna złoża \([-]\),

\(H_o\) - wysokość statyczna złoża \([m]\),

\(H\) - wysokość dynamiczna złoża \([m]\).