Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Wzór na potencjał transportu wilgoci

Wzór na potencjał transportu wilgoci ma postać:

\(\Theta=\cfrac{X_{wz}}{X_{wz.max}} \cdot 100\)

gdzie:

\(\Theta\) - potencjał transportu wilgoci \([\%]\),

\(X_{wz}\) - wilgotność higroskopijna \([-]\),

\(X_{wz.max}\) - maksymalna wilgotność higroskopijna \([-]\).