Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Wzór na powierzchnię ogrzewalną kotłów bez atestu

Wzór na powierzchnię ogrzewalną kotłów bez atestu ma postać:

\(A=\cfrac{\dot Q(1+a)}{\dot q}\)

gdzie:

\(A\) - powierzchnia ogrzewalna \([m^2]\),

\(\dot Q\) - maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną \([kW]\),

\(a\) - dodatek na pokrycie ubocznych strat ciepła urządzeń kotłowni oraz przewodów (kotły parowe a=0,1, kotły wodne a=0,15) \([-]\),

\(\dot q\) - natężenie powierzchni ogrzewalnej \([\cfrac{kW}{m^2}]\).