Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Jan Twardowski

Wzór na powierzchnię otworu wywiewnego

Wzór na powierzchnię otworu wywiewnego ma postać:

\(A_w=0,5\cdot A_n\) 

gdzie:

\(A_w\) - powierzchnia otworu wywiewnego \([cm^2]\),

\(A_n\) - Powierzchnia otworu nawiewnego \([cm^2]\).