Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na powierzchnię początkową kropli

Wzór na powierzchnię początkową kropli ma postać:

\(F_{j1}=\pi d_1^2\)

gdzie:

\(F_{j1}\) - powierzchnia początkowa kropli \([m^2]\),

\(d_1\) - początkowa średnica kropli przed odparowaniem \([m]\).